تمام قلب تو به من نمی رسه ... همین که فکرمی برای من بسه

برام هیچ حسی شبیه تو نیست

کنار تو درگیر آرامشم

                                     همین از تمام جهان کافیه

                                     همین که کنارت نفس می کشم...

 

 برام هیچ حسی شبیه تو نیست

تو پایان هر جستجوی منی

                                      تماشای تو عین آرامشه

                                      تو زیباترین آرزوی منی...

 

منو از این عذاب رها نمیکنی

کنارمی به من نگاه نمیکنی

                                     تمام قلب تو به من نمی رسه

                                     همین که فکرمی برای من بسه...

 

از این عادت با تو بودن هنوز

ببین لحظه لحظم کنارت خوشه

                                     همین عادت با تو بودن یه روز

                                     اگه بی تو باشم منو می کشه...

 

یه وقتایی اینقدر حالم بده

که می پرسم از هر کسی حالتو

                                     یه روزایی حس میکنم پشت من

                                     همه شهر میگرده دنبال تو...

 

منو از این عذاب رها نمی کنی

کنارمی به من نگاه نمیکنی

                                    تمام قلب تو به من نمی رسه

                                    همین که فکرمی برای من بسه...

/ 3 نظر / 50 بازدید
کوچه گرد

تمام قلب تو به من نمی رسه............ [ناراحت] زیبا بود... اونقدر که دلم رفت برایت................................

کوچه گرد

همین بود؟؟؟ [ناراحت] عادت با تو بودن!!!

کوچه گرد

کنارمی... به من نگاه نمی کنی!!! [نگران]