من تو را با هیچ عوض نخواهم کرد...

ماه هاست که آرام جانم تویی،

من این ماه ها را با هیچ عوض نخواهم کرد.

من در این ماه ها طعم واقعی زندگی را چشیدم،

طعم عشق را چشیدم...

طعم با تو بودن را چشیدم...

من تو را با هیچ عوض نخواهم کرد.

تو نور زندگانی منی...

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
کوچه گرد

ماه هاست که یکی ماه زندگی من شده... من این ماه را توی آسمان قلبم نگه داشتم تا نورانی اش کند... من با این ماه خوشم... با این ماه زندگی ها کرده ام... با این ماه دیوانگی ها کرده ام... و تو ان ماه شبهای منی... تو ماه زندگی منی... با تو دیگر ستاره نمی خواهم... با تو دیگر هیچ نمی خواهم... تو همه چیز منی... تو زندگی منی... تو عشق منی... ماه من، همیشه بتاب و نورانی ام کن... آسمان قلبم تو را می خواهد... همیشه بتاب... [قلب]

کوچه گرد

زیبا بود... مست شدم و سرخوش... [چشمک]