/ 2 نظر / 47 بازدید
کوچه گرد...

هر که دل آرام دید، از دلش آرام رفت! چشم ندارد خلاص، هر که در این راه رفت... [گل]

کوچه گرد...

گر به همه عمر خویش، با تو بر آرم دمی! حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت.................... [گل] [قلب]