ساده است ...

ساده است نوازش سگی ولگرد
شاهدِ آن بودن که چگونه زیر غلتکی می‌رود
و گفتن که سگ من نبود ...

ساده است ستایش گلی
چیدنش
و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد ...

ساده است بهره‌جویی از انسانی
دوست داشتنش بی ‌احساس عشقی
او را به خود 
وانهادن و گفتن که دیگر نمی‌شناسمش ...

ساده است لغزش‌های خود را شناختن
با دیگران زیستن به حساب ایشان
و گفتن که من 
اینچنین‌ا‌م ...

ساده است که چگونه می‌زییم
باری،
زیستن سخت ساده است
و پیچیده نیز هم ...

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
کوچه گرد

ووووااااووووو... چه متنی! [مغرور] ساده است خوندنش! و فکر کردن به سطرهایش! اما فهمیدنش سخته! و پیچیده نیز هم... [چشمک]

کوچه گرد

[قلب] [گل]