شب عشق ...

نیست کسی جز تو،  تو قلب کوچه گردم

 من دور آن چشمان مهتابت بگردم...

می گردم و می بینمت در قلبم ای یار

بالاترین عشق من و دل شده این کار

خود را در آغوش تو می بینم همیشه

 مثل کویرم... تو ولی یک دشت و بیشه!

 دست نوازشهای تو روی تنم هست

لبهای داغت همچنان روی لبم هست

 جز تو کسی اینگونه صیاد دلم نیست

 جز من کسی اینگونه رسوای دلت نیست

 شب بود و باران با صدای گرم دریا

من بودم و تو،  با همه عشق و تمنا

 یک آرزو کردم از آن غول چراغ و...!

 بستم دو چشمش را... ببین حال خرابو!

لبها به روی لب... چرا جدا نمیشه؟!

عشقی به این پاکی و زیبایی نمیشه!

شب بود و عشق در خواب و من بیدار اما

گرمای تن... بوی نفس... دستا... پاها

دریای طوفانی بسان بچه ها بود

در عمق شب با آن صدای ناله ها بود

دریا و باران عشقبازی ها  کردند

در گوش همدیگر چه نجواها کردند

 تا صبح در آغوش هم خوابیده بودند

صبح آخر راه و...  همه جا رفته بودند!

جاده به آخر می رسید فردای آن روز

جز یاد و رویایش نمانده تا به امروز

ای کاش میشد تا همیشه اینچنین بود

مست و خراب و بی خیال و... نقطه چین بود.

                                                (کوچه گرد...)
/ 3 نظر / 10 بازدید
کوچه گرد...

دل آرام را بی تاب میکنی! دل بی تاب را آرام ! آخرش نگفتی : تو ، دردی یا درمان ؟ [قلب]

کوچه گرد...

ای کاش میشد تا همیشه اینچنین بود مست و خراب و بی خیال و... نقطه چین بود. [گل] تو هیچ وقت خیاط خوبی نخواهی شد !.... ببین باز هم دلم را تنگ کرده ای...! [چشمک]

کوچه گرد...

صدای قلب نیست! صدای پای توست، که شب ها در سینه ام می دوی... کافی است کمی خسته شوی کافی است کمی بایستی! اونوقت............ [گل]