بوسه های تو ...

بوسه های تو به آتش می کشد جان مرا
باور کن...
می برد من را به اعماق فضا
باور کن...
بوسه های تو  پر از احساس و گرم
طعم شیرین عسل دارد مرا
باور کن...

                                         (واژه...)

/ 2 نظر / 77 بازدید
کوچه گرد...

پینه بسته خیالم ازین همه رؤیا... پروانــــۀ من ، وقت است که بازآئی از پیلــــۀ دل به لمس آغوشم........ [قلب]

کوچه گرد...

بوسه از لبهایت ای جانان من گرچه می باشد بهای جان من لیک دیگر طاقتم گردیده طاق بر وصالت هست جان را اشتیاق [چشمک]