گوشهایم را می گیرم ...
چشم هایم را می بندم ...
و زبانم را گاز می گیرم ...
ولــــی ...
حـــریـــفِ افکارم نمی شوم ...
چقـــدر دردنــــاک است ...
فــهــمــیــدن !

/ 1 نظر / 19 بازدید
کوچه گرد

حریف افکارت هم میشوی! فقط کافی ست به چیزای خوب فکر کنی... گاهی هم اصلا نیازی نیست که فکر کنی! گاهی باید به حرف دلت گوش کنی و بس... تو می فهمی و حریف افکارت می شوی ولی... فهمیدن همیشه دردناک است، می فهمم! [گل]