# شعر

تقدیر را باور نکن ...

آزاد شو از بند خویش،                                            زنجیر را باور نکن... تو شاهکار خالقی،                                            تحقیر را باور نکن... بر روی بوم زندگی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید