روزگارا که چنین سخت به من میگیری! با خبر باش که پژمردن من آسان نیست. گرچه دلگیرتر از دیروزم، گرچه فرداها مرا می خوانند، لیک باور دارم، دلخوشی ها کم نیست. زندگی باید کرد ... گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ گاه باید روئید در پس این باران گاه باید خندید... بر غمی بی پایان ...

/ 1 نظر / 15 بازدید
کوچه گرد

آری... زندگی باید کرد [قلب] گاه با یک گل سرخ... [گل] چقدر زیبا بود...[قلب]